Richiesta


 

Residence Goldener Apfel
Naz, Schlossergasse 10,
I – 39040 Naz / Sciaves, Alto Adige
Telefono: +39 0472 415504
FAX : +39 0472 415630